Acción formativa

ELECTRICITAT BÀSICA

Horas: 15
Presencial (teórico-práctico)
Objetivo general
 • Aprendre els diferents components elèctrics, la seva aplicació i maneig.
 • Adquirir els coneixements per a exercir les funcions d'operari instal·lador de circuits elèctrics en instal·lacions domiciliàries seguint el R.E.B.T
Metodología

“Aprender haciendo” es el enfoque metodológico de los cursos de Balmes Innova. Los participantes construyen su aprendizaje a partir de su experiencia y participación en el curso.

Todos los conceptos teóricos se acompañan de actividades individuales y grupales para que los asistentes integren su aprendizaje a partir de su participación en el curso, así como de experiencias y situaciones reales del entorno laboral.

Las prácticas del curso permitirán al alumno aplicar los conocimientos teóricos expuestos, además de adquirir las habilidades necesarias para el correcto desarrollo del puesto de trabajo.

Contenidos
 • Seguretat i protecció.
  • Concepte de circuit tancat.
  • Riscos derivats de connexions incorrectes.
  • Conceptes de sobrecàrrega, curtcircuit i derivació o escapament.
  • Concepte de connexió a terra.
  • Elements de protecció:
   • Fusible.
   • Interruptor magnetotèrmic.
   • Interruptor diferencial.
   • Elements d'accionament manual i mecànic.
  • Contactes NO i NC.
  • Sistemes d'accionament:
   • Polsadors manuals.
   • Finals de carrera.
   • Bobina.
   • Altres possibilitats.
  • Bateria de contactes.
  • Contactes especials.
   • Contactors i relés.
  • Esquema de potència i esquema de maniobra.
  • Que és un contactor.
   • Parts principals.
   • Funcionament.
   • Connexions.
  • Elecció del contactor.
  • Que és un relé.
   • Parts principals.
   • Funcionament.
   • Connexions.
   • Elecció del relé.
  • Nomenclatura general.
   • Temporitzadors.
  • Que és un temporitzador.
  • Temporitzadors amb retard a la connexió.
   • Parts principals.
   • Funcionament.
   • Connexions.
  • Temporitzadors a la desconnexió.
   • Parts principals.
   • Funcionament.
   • Connexions.
  • Nomenclatura general.
 • Formació d'utilització dels equips propis:
  • FLUKE 323.
  • Lectura de esquemes de circuits elèctrics.
  • Interpretació de la simbologia del esquema de portes propi.
 • Portes motoritzades i quadres elèctrics
  • Reconèixer els diferents elements a tenir en compte
  • Nocions bàsiques sobre el funcionament d eles portes motoritzades i els quadres elèctrics
  • Simbologia que s'aplica
  • Seguiment del seu funcionament
  • Pràctiques sobre quadres elèctrics i portes motoritzades
 • Nocions bàsiques de PLC
Solicita información
Compartir