Acción formativa

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Horas: 30
Presencial
Contenidos
 • 1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
  • 1.1. La comunicació interpersonal
  • 1.2. Tipus de comunicacions
  • 1.3. La comunicació eficaç
  • 1.4. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.
  • 2. Resolució assertiva dels conflictes.
 • 2.1. Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
  • 2.2. Habilitats per a una comunicació eficaç.
  • 2.3. Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
  • 2.4. L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
  • 2.5. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.
 • 3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
  • 3.1. Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
  • 3.2. Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
  • 3.3. Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
  • 3.4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
  • 3.5. Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
  • 3.6. Els diferents tipus de conflictes
 • 4. Metodologia per resoldre conflictes.
  • 4.1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
  • 4.2. La mediació i la negociació.
  • 4.3. Com arribar a acords favorables
 • 5. Els estils de negociació.
  • 5.1. Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
  • 5.2. Fases de la negociació:
  • 5.3. Preparació de la negociació
  • 5.4. Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions
  • 5.5. Estudi del mitjà
  • 5.6. Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals
  • 5.7. Planificació de la negociació
  • 5.8. Avaluació de la relació de forces La identitat global
  • 5.9. Els valors
  • 5.10. Els estatuts
  • 5.11. Els poders
  • 5.12. Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar
  • 5.13. La banda de objectius
  • 5.14. Conducció de la negociació
  • 5.15. Discussió
  • 5.16. La informació en la negociació