Acción formativa

MINDFULNESS A L’AULA I PRIMERS AUXILIS

Horas: 30
Presencial
Objetivo general
 • Fomentar l’atenció plena i, per tant, contribuir a que professorat i alumnat redueixin l’estrés, millorin la seva atenció i concentració, i puguin controlar les seves emocions.
 • Adquirir els coneixements més elementals per a poder oferir una ajuda eficaç als alumnes que han sofert una situació d’emergència per accident o malaltia, per afrontar amb la màxima seguretat i calma les primeres actuacions que es duran a terme.
 • Capacitar el personal perquè obtingui els coneixements i les habilitats necessàries per poder aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic i fer un ús adequat dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA).
Metodología

“Aprender haciendo” es el enfoque metodológico de los cursos de Balmes Innova. Los participantes construyen su aprendizaje a partir de su experiencia y participación en el curso.

Todos los conceptos teóricos se acompañan de actividades individuales y grupales para que los asistentes integren su aprendizaje a partir de su participación en el curso, así como de experiencias y situaciones reales del entorno laboral.

Las prácticas del curso permitirán al alumno aplicar los conocimientos teóricos expuestos, además de adquirir las habilidades necesarias para el correcto desarrollo del puesto de trabajo.

Contenidos
 • Mindfulness a l’aula
  • Meditació i aprenentatge.
  • Educació conscient.
  • Docents conscients. Gestió de l’estrés i millora de l’escolta activa
 • Primers auxilis
  • Gestió de les nostres emocions davant una emergència
  • Com socórrer persones amb ferides, cremades, traumatismes, hemorràgies, ofegament, convulsions, desmais, aturada cardíaca, urgències mèdiques...
  • Suport en cas de sospita d´algun tipus de maltractament, abús, i a acompanyar en processos de dol per pèrdua.
 • Suport vital bàsic i desfibril·lador extern automàtic (SVB+DEA)
Solicita información
Compartir