Acción formativa

LIDERAZGO DE EQUIPOS

Horas: 30
Presencial
Objetivo general
 • Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser
 • Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats
 • Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions
 • Liderar equips amb consciencia i control d’un mateix
 • Conèixer definir i identificar situacions de lideratge
 • Definir objectius per un grup al qual has de liderar
 • Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips
 • Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant conflictes
Contenidos
 • Liderar-se un mateix per poder liderar als altres
  • Lideratge. El paper del líder
  • Estils de lideratge
  • Habilitats socials i competències del líder
  • Gestió del lideratge. La presa de decisions
  • Autocontrol emocional i motivació d'equips
  • Coaching com a estil de lideratge
  • Lideratge
 • Objectius previs per a un líder
  • definició del objectius personals
  • definició dels objectius del equip.
 • Automotivació per motivar
  • Ser positiu
  • Ser objectiu
  • Estimar-se a un mateix
  • Assumir els problemes
  • No exigir-se al màxim
  • Posar-se metes assolibles
  • No tenir por al fracàs
  • Acceptar-se físicament
  • No deixar les coses per demà
  • Donar importància a les petites coses de la vida
  • Cerca suport
 • Lideratge en l'empresa
  • Carisme
  • Organitzatiu
  • Comunicador
  • Entusiasta
  • Resolutiu
  • Disciplina
  • Creatiu
  • Negociador
  • Honest
 • Resolució de conflictes en l'empresa
  • Els inevitables conflictes
  • Fonts de conflicte
  • Prevenció, anàlisi i solució
  • Negociació i mediació