Balmes Tecnològic, SCCLS, empresa simulada amb finalitats educatives (SEFED)

A Balmes Innova formem en tasques administratives i de gestió utilitzant una empresa simulada com a eina pedagògica.

El nostre mètode es basa en aprendre treballant. Creem situacions, tasques i procediments amb un alt grau de realisme, aportant valor al projecte educatiu.

balmes tecnologic

 

El nostre Certificat de Professionalitat d’Activitats de gestió administrativa nivell 2 s’ha basat en aquest mètode i els beneficis en l’aprenentatge que ens aporta aquesta metodologia són:

  • Augmenta el grau de motivació i redueix l’abandonament
  • Millora la preparació pràctica i polivalent
  • Incrementa les possibilitats d’inserció laboral
  • Fomenta competències emprenedores, socials i digitals
  • Treballa en xarxa i transnacionalitat.

Treballem totes les àrees de gestió: vendes, compres, màrqueting, comptabilitat, tresoreria, recursos humans, així com totes les tasques de suport administratiu a l’empresa.

S’imparteix en una aula-taller amb una distribució d’oficina on l’alumnat va rotant en els diferents llocs de treball al llarg de la seva formació, utilitzant tota mena d’eines ofimàtiques i de gestió empresarial que ens permeten desenvolupar cada una de les tasques de gestió habituals en el funcionament intern de l’empresa.

balmes tecnologic         balmes tecnologic

Disposem d’una plataforma de simulació que possibilita la gestió simulada amb organismes públics, entitats bancàries i altres entitats externes a l’empresa.

Es fan servir els mateixos documents i canals de comunicació que les empreses reals: correu electrònic, telèfon, webs, comerç electrònic, fires, xarxes socials...

Tot això en el marc d’una xarxa nacional i internacional d’empreses simulades on podem posar en pràctica tots els coneixements adquirits al llarg de l’acció formativa participant en diferents esdeveniments comercials.

balmes tecnologic